پروتئین تابستان دنیای مد تابستانی پیراهن

پروتئین: تابستان دنیای مد تابستانی پیراهن شلوارک زمستان تابستان شلوار زندگی جوراب پیراهن

گت بلاگز اخبار پزشکی افراد مبتلا به دیابت در معرض مبتلا شدن به بیماری ریوی

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشگاه هیدلبرگ آلمان نشان می دهد افراد مبتلا به دیابت نوع۲ زیاد در معرض ریسک مبتلا شدن به بیماری ریه با مشخصه تنگی نفس در مقایسه با

افراد مبتلا به دیابت در معرض مبتلا شدن به بیماری ریوی

افراد مبتلا به دیابت در معرض مبتلا شدن به بیماری ریوی

عبارات مهم : دیابت

به گفته محققان، بیماری ریوی می تواند پیامد مبتلا شدن به دیابت نوع۲ باشد.

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشگاه هیدلبرگ آلمان نشان می دهد افراد مبتلا به دیابت نوع۲ زیاد در معرض ریسک مبتلا شدن به بیماری ریه با مشخصه تنگی نفس در مقایسه با بیماران فاقد دیابت قرار دارند.

«استفان کُف»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «افزایش تنگی نفس، اختلالات ریه بینابینی و بیماری ریه محدودکننده می توانند با دیابت نوع۲ مرتبط باشند.»

افراد مبتلا به دیابت در معرض مبتلا شدن به بیماری ریوی

یافته های قبلی آزمایشات حیوانی هم رابطه قابل توجهی بین بیماری های ریه محدودکننده و دیابت نشان می دهد.

از اینرو محققان عنوان می کنند بیماری ریوی می تواند پیامد بعدی دیابت نوع۲ باشد.

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشگاه هیدلبرگ آلمان نشان می دهد افراد مبتلا به دیابت نوع۲ زیاد در معرض ریسک مبتلا شدن به بیماری ریه با مشخصه تنگی نفس در مقایسه با

این مطالعه همچنین نشان می دهد بیماری ریوی محدودکننده با «آلبومینوری»، زیاد کردن وجود آلبومین در ادرار که نشانه بیماری کلیوی هست، نیز مرتبط هست. این شرایط نشان می دهد بیماری ریه و بیماری کلیه با نفروپاتی، بیماری کلیوی دیابتی، مرتبط است.

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های مربوط به ۱۱۰ بیمار مبتلا به دیابت بلندمدت نوع۲، ۲۹ بیمار تازه مبتلاشده به دیابت نوع۲، ۶۸ بیمار دارای علائم پیش دیابت و ۴۸ بیمار فاقد دیابت را بررسی کردند.

شرکت کنندگان از لحاظ کنترل متابولیک، عوارض مرتبط با دیابت، تنگی نفس و عملکرد ریه مورد بررسی قرار گرفتند.

افراد مبتلا به دیابت در معرض مبتلا شدن به بیماری ریوی

نتایج نشان داد بیماری ریوی محدودکننده در ۲۷ درصد بیماران مبتلا به دیابت نوع۲ بلندمدت، ۲۰ درصد بیماران تازه مبتلاشده به دیابت، و ۹ درصد بیماران مبتلا به علائم پیش دیابت مشاهده شد.

دیابت همچنین فیبروز ریوی را زیاد کردن می دهد- وضعیتی که در آن، کیسه هوا در ریه سفت و زخمی می شود.

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشگاه هیدلبرگ آلمان نشان می دهد افراد مبتلا به دیابت نوع۲ زیاد در معرض ریسک مبتلا شدن به بیماری ریه با مشخصه تنگی نفس در مقایسه با

واژه های کلیدی: دیابت | محققان | بیماری | مطالعه | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz